Tuesday, November 3, 2009

Lestarikan Sistem Pendidikan..?

Panel Meja Utama: santai menyiapkan tugasan

Assalamualaikum / Good Day.....

Mesyuarat yang berkaitan dengan kurikulum PSV Tingkatan 1 ini memang berat. Pemetaan dan penggubalannya memerlukan pemikiran yang analitikal dan kritikal.

Semua sudut perlu diambil kira bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar serta menepati kehendak kurikulum itu sendiri.

Cadangan Pemetaan Modul Transformasi KBSM ini meliputi 4 Standard Pembelajaran:

1. Persepsi Estetik
2. Aplikasi Seni
3. Ekspresi Kreatif
4. Apresiasi Seni Visual

Ini semua didasari oleh model DBAE yang popular di USA.

"Discipline-based art education (DBAE) is an educational program formulated by the J. Paul Getty Trust in the early 1980s. DBAE supports a diminished emphasis on studio instruction, and instead promotes education across four disciplines within the arts, aesthetics, art criticism, art history and art production." - wikipedia

Dari kiri: Razid Karim, Dr. Halim, Nizam (terlindung)

Antara perkara yang ditekankan semasa perbincangan ialah pentingnya ahli panel memahami konsep kurikulum, falsafahnya, perkaitan dengan dengan PIPP, keperluan mengintegrasikan kurikulum dengan konsep 1 Malaysia dan halatuju kurikulum itu sendiri dalam masa 10 tahun akan datang.

Paling utama penggubalan ini mesti menepati kehendak Kurikulum Kebangsaan:

"...suatu program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan,dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan."
(Akta Pendidikan 1996: Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)
Pendidikan 1997 (www.moe.gov.my).

Apakah yang mahu di transformasikan?
Penambahbaikan atau sekadar perubahan kecil?
...atau dilestarikan sahaja?

Akhirnya, draf Transformasi Kurikulum PSV ini dirangka melampaui kurikulum sedia ada tetapi sedikit mudah dari apa yang digubal untuk Sekolah Seni Malaysia.
Unit Pembelajaran PSV meliputi:

Bidang
Unit Pembelajaran - Pelbagai Modul
Standard Pembelajaran yang mengandungi 4 elemen di atas serta lajur-lajur:

i. Unit Pelajaran
ii. Hasil Pembelajaran
iii. Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

Perinciannya tidak dapat aku paparkan di sini kerana ianya masih di peringkat draf dan sulit.
Maaf.

Buat teman di luar sana, walau pun kita bertugas di premis yang berbeza sama ada di lapangan atau di dalam bilik, matlamatnya masih sama untuk anak bangsa.

Hands-on dan minds-on kita integrasikan untuk pemantapan ilmu.
Sepatah kata teman:

"Walau di mana kita berada,
kita tetap memandang bulan yang sama."


Beib gembira kerana dapat meluahkan idea dalam pembikinan kurikulum walau pun masih di peringkat....
...permulaan, dan akan terus berteka D
untuk menyumbangkan buah fiki R
hingga berjay A
menghasilkan kurikulum peringkat global atau yang setara F

No comments: