Friday, October 29, 2010

Haiku: Lara ...

Assalamualaikum / Peace be upon you...

"...tidak keliru
perasaan ku ini
antara diam..."

Beib mula fahami erti ...
...berijtiha D
serta muhasabah dir I
dalam melayan emosi dan ras A
 yang bergelora di dala M
* ...tulus & telus...d.a

No comments: